Protocol oficial

posted in: Assignatures | 0

Protocol oficial

Assignatura optativa del Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC

Els actes oficials, que són aquells que promouen les institucions públiques i els seus organismes autònoms, es diferencien dels altres per l’obligatorietat de seguir determinades normatives.

El Protocol oficial es basa en la legislació existent en el Protocol d’Estat, entenent-se com el conjunt de normes dictades des de les institucions públiques (lleis, reials decrets, reglaments i manuals dictats des d’institucions reconegudes) i costums i tradicions inveterades que en raó a la seva dilatada existència han passat a tenir la consideració de norma o rang de llei, i l’àmbit d’aplicació de la qual se circumscriu exclusivament al total de les institucions públiques d’un país.

L’assignatura Protocol oficial pretén aportar una aproximació completa i rigorosa, sobre els conceptes bàsics de l’aplicació del protocol en els actes oficials.

Pla Docent

 

Leave a Reply