Comunicación corporativa y relaciones institucionales

posted in: Assignatures | 0

Comunicació corporativa i relacions institucionals

Assignatura obligatòria del Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments.

La gestió estratègica de la comunicació és, actualment, una funció directiva clau per a qualsevol tipus d’organització. Empreses i institucions es comuniquen diàriament amb els seus públics –interns i externs– el que suposa una oportunitat que pot convertir-se en un risc en cas de no disposar d’una estratègia de comunicació corporativa que alineï els valors de l’organització, amb els seus missatges i accions.

L’assignatura Comunicació corporativa i relacions institucionals pretén aportar una aproximació general però, al seu torn, completa i rigorosa, dels conceptes bàsics de l’àmbit en el qual s’emmarca el màster universitari. D’una banda, l’assignatura aborda el concepte, els fonaments i el procés estratègic de la comunicació corporativa, entesa com a sinònim de relacions públiques des del punt de vista de la funció gerencial o directiva. Per un altre, l’assignatura també aborda, d’una manera introductòria, les relacions entre les empreses i les institucions públiques i, més concretament, les estratègies de lobbisme: com establir relacions amb els poders públics amb l’objectiu d’influir en les seves decisions de forma ètica i transparent.

Pla Docent

 

Leave a Reply