La Dra. María del Carmen Portugal, professora col·laboradora de protocol oficial, publica un nou llibre de protocol.

posted in: Actualitat, General, Protocol | 1

La Dra. Maria del Carmen Portugal, professora col·laboradora de l’assignatura de protocol oficial, del Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC, ha publicat nou llibre amb l’Editorial UOC.

Llibre: Libro de Estilo del Protocolo Oficial y las Relaciones Institucionales.

El llibre en qüestió “Libro de estilo del protocolo oficial y las relaciones institucionales“, vol ser un recurs on trobar guies per redactar, ortogràficament i gramaticalment correcte, materials vinculats a l’exercici del protocol. A la vegada, pretén reivindicar la importància d’aquests coneixements en la disciplina. La Dra. Maria del Carmen Portugal, ensenya diferents matèries de l’àmbit protocol·lari i cerimonial. Professionalment, s’ha mogut en l’àmbit dels mitjans de comunicació i l’activitat privada en l‘organització d’esdeveniments, tot i que actualment la seva carrera està més focalitzada en la docència i investigació.

One Response

  1. […] Libro de Estilo del Protocolo Oficial y las Relaciones Institucionales. Una detallada guía sobre cómo redactar los distintos documentos relacionados con el ejercicio del protocolo ortográficamente y gramaticalmente correctos. Seguir leyendo… […]

Leave a Reply