Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments


 

El Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) està orientat a capacitar als alumnes per a l’exercici professional de la comunicació en empreses i institucions. Aquest programa aporta a l’alumnat les competències per dissenyar, executar i avaluar projectes de comunicació corporativa. El màster també prepara als alumnes per a l’organització d’esdeveniments institucionals i d’empresa, i els dóna els coneixements per aplicar la normativa protocol·lària.

Les empreses i les institucions estan immerses en un context de profunds canvis que afecten la manera en la que han de comunicar-se amb els seus públics. L’entorn digital i les xarxes socials estan modificant els canals de comunicació i el format dels missatges que cada vegada han d’adaptar-se més a les característiques pròpies dels diferents públics objectiu: clients, treballadors, accionistes, mitjans de comunicació, proveïdors, etc.

En aquest nou context, l’estratègia comunicativa ha de dissenyar-se tenint també en compte la immediatesa dels nous canals i la cura de l’actiu intangible que representa la reputació de les empreses i les institucions.

Més informació a:

Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments (UOC)

mastercom@uoc.edu