Lobbyism and public affairs

posted in: Assignatures | 0

Lobbyism and public affairs Assignatura optativa, impartida en anglès, del Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC Success at lobbying depends in good measure on the ability to communicate persuasively and convincingly, to the relevant decision-makers, at … Continued

Comunicació interna

posted in: Assignatures | 0

Comunicació interna Assignatura optativa del Màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC. La comunicació interna és una eina de comunicació corporativa, que es dirigeix als públics interns de l’organització, i alhora és estratègica per aconseguir traslladar … Continued

Treball Final de Màster

posted in: Assignatures | 0

Treball Final de Màster Assignatura obligatòria del Màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC. L’elaboració del Treball Final de Màster (TFM) és un element imprescindible per poder obtenir el títol de Màster universitari oficial de Comunicació Corporativa, … Continued

1 2 3 4